Zakład Dużego Ryzyka

Drukuj | Pobierz w PDF

Bezpieczeństwo i sposób postępowania w przypadku wystąpienia awarii

W tym miejscu znaleźć można informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii w Raben Logistics Polska:

 

Realizując przepisy zawarte w art. 261 i 261a znowelizowanej Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.08.25.150) firma Raben Logistics Polska Sp. z o.o. jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości informacji dotyczących zakładów dużego ryzyka.

Magazyny Raben Logistics Polska Sp. z o.o. przeznaczone do magazynowania substancji chemicznych są nowoczesnymi, dobrze wyposażonymi i zabezpieczonymi obiektami, które spełniają wymogi bezpieczeństwa określone w obowiązujących przepisach prawa dotyczących zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Przechowuje się w nich substancje chemiczne w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach. Dokonywane czynności to standardowe operacje logistyczne, wykonywane przez doświadczony i wyszkolony personel, znajdujący się pod stałym nadzorem kadry zarządzającej. Wszystkie urządzenia i instalacje są konserwowane przez wykwalifikowane firmy serwisowe, a odpowiednie służby cyklicznie kontrolują stan techniczny.
Magazyny są wyposażone w systemy sygnalizacji pożaru, obiekty położone są blisko jednostek Państwowej Straży Pożarnej - czas reakcji służb ratowniczych jest bardzo szybki. Zakłady Raben Logistics Polska sp. z o.o. w Gądkach i Sosnowcu, wszystkie znajdujące się w nich instalacje technologiczne i magazynowe są pod stałą kontrolą Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Dozoru Technicznego oraz posiadają wymagane zgody dopuszczające je do eksploatacji. Projekty magazynów przeznaczonych do składowania substancji chemicznych zostały wykonane z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa uregulowanych prawem polskim. Dla każdej lokalizacji przeprowadzono odrębną, wnikliwą ocenę ryzyka zgodnie z polityką Grupy Raben w tym zakresie. Przeprowadzone analizy zagrożeń pozwoliły na dobór najbardziej efektywnych działań prewencyjnych, które obniżyły poziom ryzyka do poziomu akceptowalnego.

Pliki do pobrania:

Informacja o zakładzie dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej - Gądki

Informacja  dotycząca sposobów ostrzegania i postępowania - Sosnowiec

 

 

Czas na las z Raben

Drukuj | Pobierz w PDF

W sobotę 20 października 2018 roku, wolontariusze z Grupy Raben wraz z fundacją Aeris Futuro i lokalną społecznością posadzili 2000 drzew w miejscowości Krzywa w Beskidzie Niskim. Nasadzanie odbyło się już po raz piąty i tradycyjnie było ukoronowaniem akcji „e-faktura=wyższa kultura”, w ramach której Raben sadzi jedno drzewo za każdą zgodę klienta na przejście na elektroniczną fakturę. Do tej pory, w całej Polsce, firma posadziła prawie 12 000 drzew.

24.10.2018

Bezpieczne manewry

Drukuj | Pobierz w PDF

Bezpieczeństwo jest bardzo ważną kwestią w Grupie Raben. Dlatego, co roku, w wielu oddziałach firmy odbywają się cykliczne ćwiczenia prewencyjne ze Strażą Pożarną i innymi służbami ratowniczymi.

07.06.2018
Szybki kontakt
Katarzyna NiepolskaQuality Director ProxyRaben Logistics Polska Oddział Gądki+48 61 89 88 213E-MAIL
Marek ŁuczakAdministration and Quality ManagerRaben Logistics Polska+48 22 7347 123E-MAIL
Newsletter
CSR News