Polityka jakości

Drukuj | Pobierz w PDF

Grupa Raben od początku funkcjonowania na europejskim rynku koncentrowała się przede wszystkim na jakości oferowanych usług. Poszczególne spółki posiadają wdrożone systemy zgodne z normą ISO 9001.

Certyfikaty te zaświadczają, że wdrożony System Zarządzania Jakością jest zarządzany procesowo, podlega ciągłemu doskonaleniu, poprzez stawianie mierzalnych celów jakości, weryfikowanie osiągnięcia celów oraz podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych.

System HACCP

Jednym z elementów polityki bezpieczeństwa żywności stosowanej przez Grupę Raben jest wdrożenie Systemu Bezpieczeństwa Żywności HACCP w dziedzinie magazynowania i bezpośredniej dystrybucji produktów żywnościowych.

Spółka Raben Logistics Polska i Fresh Logistics Polska otrzymały certyfikat ISO 22000:2006, na który składają się cztery podstawowe elementy:

  • zarządzanie: polityką, obowiązkami kierownictwa, organizacją i zasobami
  • plan i przepisy HACCP
  • inna działalność, np. GMP-GHP - dobre praktyki
  • komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna

Środowisko (Zintegrowane z Krajobrazem)

Wdrożony standard ISO 14001:2004 wiąże się z systemem środowiskowym, który jest elementem Zintegrowanego Systemu Zarządzania, obejmującym zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem żywności.

Polityka jakości w Polsce:

Certyfikaty

Zapraszamy do zapoznania się z listą posiadanych przez nas certyfikatów.

Sprawdź się na drodze!

Szybki kontakt
Justyna Śliwińska-FąsQuality DirectorRaben Logistics Polska+48 61 89 88 211E-MAIL
Paulina PakoszQuality SpecialistFresh Logistics Polska+48 61 89 88 415E-MAIL
Joanna RudnickaQuality ManagerRaben Transport+48 61 898 82 40E-MAIL
Newsletter
CSR News