Dialog społeczny

Drukuj | Pobierz w PDF

Nowe wyzwania, przed jakimi staje dziś biznes, związane są z dialogiem, którego oczekuje społeczeństwo korzystające z przywilejów komentowania działań firm za pomocą Facebooka czy YouTube. Dwustronna komunikacja pozwala z jednej strony poznać oczekiwania interesariuszy, z drugiej przedstawić działania, które firma podejmuje na rzecz społeczeństwa.

Unijny Eurobarometr wskazuje bowiem, iż interesariusze są zainteresowani działaniami społecznie odpowiedzialnymi prowadzonymi przez biznes. W USA aż 87% społeczeństwa oczekuje takich informacji, w UE i Polsce wskaźnik ten wynosi 73%.

Od października do listopada 2015 roku Grupa Raben prowadziła projekt sesji dialogowych, przeprowadzanych w ramach standardu AA1000SES. Do rozmów zaproszeni zostali interesariusze z trzech lokalizacji: Gądek, Straszyna oraz Grodziska Mazowieckiego. Wśród nich znaleźli się dostawcy usług Grupy Raben, pracownicy, przedstawiciele społeczności lokalnej oraz władz. Celem projektu Wspólna droga jest poznanie potrzeb i oczekiwań m.in. przedstawicieli lokalnych społeczności, dostawców usług oraz sąsiadów, a także:

  • poinformowanie zainteresowanych grup interesariuszy o celach i kierunkach rozwojowych firmy,
  • ustanowienie systemu wymiany informacji w ramach programu konsultacji, a także poinformowanie zainteresowanych grup docelowych o możliwościach czynnego włączenia się w proces decyzyjny
    w określonym zakresie,
  • zebranie opinii zainteresowanych grup społecznych – postulatów, oczekiwań, potrzeb, pomysłów dotyczących firmy, jej obecności w społeczności lokalnej, możliwości współpracy, itp..

Świadomość zarówno pozytywnego, jak i negatywnego wpływu na otoczenie odgrywa kluczową rolę w budowie przejrzystych i etycznych zachowań w biznesie. Podjęcie decyzji o rozpoczęciu dialogu z interesariuszami było ważnym krokiem na drodze odpowiedzialnego i transparentnego zarządzania relacjami sąsiedzkimi. Odwołanie się do uznanego standardu AA1000 pozwoliło zdefiniować priorytety oraz przestrzegać ważnych zasad odpowiedzialności. Ponadto zaangażowanie kluczowych osób z organizacji podkreśliło wagę procesu i odzwierciedliło się w jego doskonaleniu - Łukasz Smolarek, Dyrektor Zarządzający White Leaf, który współprowadzi projekt.

W ramach sesji dialogowych rozmawialiśmy z ponad stoma interesariuszami, którzy podzielili się z nami swoimi spostrzeżeniami na temat Grupy Raben jako sąsiada. Spisaliśmy wiele potrzeb lokalnych społeczności. Usłyszeliśmy sporo ciekawych pomysłów dotyczących współpracy. Jestem przekonana, że dialog, pozwoli nam prowadzić biznes w bardziej zrównoważony sposób, a także przyczyni się do usprawnień operacyjnych wewnątrz firmy – komentuje Marta Szymborska, Kierownik ds. PR i CSR  w Grupie Raben. 

 

W przypadku szczegółowych pytań dotyczących sesji dialogowych, postulatów i odpowiedzi, prosimy o kontakt z Dyrektorami Regionów, w których odbywały się spotkania.

 

Oczekiwania interesariuszy i zobowiązania Grupy Raben 2015

Zapraszamy do zapoznania się z oczekiwaniami naszych interesariuszy oraz naszymi zobowiązaniami za rok 2015.

Oczekiwania interesariuszy i zobowiązania Grupy Raben 2016

Grupa Raben od wielu lat podejmuje i promuje działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Zapraszamy do zapoznania się z oczekiwaniami naszych interesariuszy oraz naszymi zobowiązaniami.

Oczekiwania interesariuszy i zobowiązania Grupy Raben 2017

W 2017 roku sesje odbyły się w dniach 22 i 23 listopada w dwóch lokalizacjach Polski: Rzeszów (2 sesje) i Stryków (3 sesje). Zapraszamy do zapoznania się z efektami wspólnej dyskusji.

Sprawdź się na drodze!

Newsletter
CSR News