Business Continuity Management

Drukuj | Pobierz w PDF

Zarządzanie ciągłością działania obejmuje swoim zasięgiem zbiór kompleksowych, sformalizowanych
działań o charakterze cyklicznym, mających na celu przygotowanie z góry zaplanowanej skutecznej reakcji spółek na sytuację kryzysową, zmierzającej do zminimalizowania skutków przerwania krytycznych procesów biznesowych.

Każde przedsiębiorstwo, bez względu na rodzaj branży, jest narażone na zdarzenia, które mogą spowodować przerwanie działalności. W związku z tym, bardzo ważne jest zidentyfikowanie scenariuszy oraz opracowanie planów ciągłości działania. W spółkach Grupy Raben pierwsze procedury kryzysowe oraz składy odpowiedniego sztabu zostały opracowane już kilka lat temu. Obejmowały one jednak tylko część istotnych zdarzeń biznesowych.

Dojrzałość procesów i organizacji skłoniła zarząd Grupy Raben do wdrożenia kompleksowego zarządzania ciągłością działania w poszczególnych spółkach. Projekt został podzielony na kilka etapów. Dotychczas system został wdrożony w  Polsce, Czechach, Słowacji, na Ukrainie i Węgrzech. W 2014 roku zaplanowana została implementacja w Holandii, następnie w oddziałach w Niemczech.

W oparciu o opracowaną metodykę została zbudowana i wdrożona grupowa polityka opisująca zakres systemu zarządzania ciągłością działania, adekwatne plany oraz odpowiedzialność za poszczególne elementy systemu. W ramach przeprowadzonej analizy zagrożeń mogących spowodować przerwanie procesów biznesowych zostały opracowane i są wdrażane działania prewencyjne.


Spółki, w których wdrożono system zbudowały strukturę zarządzania kryzysowego oraz szczegółowe plany ciągłości działania. Obejmują one swoim zakresem dwie części:

  • Ogólną,  definiującą następujące aspekty: opis scenariuszy kryzysowych, metody dystrybucji planu, zasady jego uruchomienia oraz komunikacji w trakcie sytuacji kryzysowej, metodykę rejestrowania przebiegu akcji awaryjnej, jej zakończenia, sposób przeprowadzania testów, zasady przeglądu i aktualizacji planu.
  • Szczegółowe części planu definiujące zakres obowiązków oraz poszczególne kroki podejmowane w czasie zdarzenia.


Całość dokumentacji została włączona do zintegrowanych systemów zarządzania, które podlegają regularnym przeglądom i audytom.

Ponadto plany awaryjne podlegają corocznym testom, które organizowane są w formie gry sztabowej. Głównym ich celem jest weryfikacja procedur pod kątem ich spójności, poprawności i kompletności oraz weryfikacja Struktury Zarządzania Kryzysowego w obszarze kompetencji, uprawnień i liczebności. Scenariusz testu  zostaje opracowany w taki sposób, by wymusić interakcje pomiędzy członkami zespołów, sprawdzić funkcjonowanie procedur eskalacyjnych i komunikacyjnych oraz zapewnić element presji czasu, nieodzownie towarzyszącej wszystkim akcjom awaryjnym.

Sprawdź się na drodze!

Szybki kontakt
Monika Appolt-BubaczQuality & Insurance ManagerRaben Management Services+48 61 89 88 566E-MAIL
Zapytaj
Newsletter
CSR News