Bezpieczeństwo informacji

Drukuj | Pobierz w PDF

Grupa Raben jest wiarygodnym partnerem małych, średnich i dużych firm, które zdecydowały się na outsourcing usług logistycznych. Jako odpowiedzialna organizacja mamy świadomość, że informacja ma określoną  wartość i stanowi zasób wymagający właściwej ochrony.

Zdajemy sobie sprawę, że zapewnienie bezpieczeństwa informacji to proces wymagający monitorowania i ciągłego doskonalenia. Rosnące wymagania otoczenia biznesowego oraz dynamiczny rozwój technologii informatycznych stawiają przed nami coraz większe wyzwania w tym zakresie. Rodzi to konieczność ciągłego udoskonalania już istniejących mechanizmów. Cel ten realizujemy budując i rozwijając system bezpieczeństwa informacji, oparty o wymagania międzynarodowego standardu ISO 27001.


Na co dzień pracujemy z dużą ilością danych: wymieniamy szczegóły dotyczące zamówień, planujemy optymalne trasy dla naszych transportów, monitorujemy przebieg przesyłek oraz tworzymy raporty odnośnie stanów magazynowych. Kierując się międzynarodowymi standardami, przez bezpieczeństwo informacji w Grupie Raben rozumiemy zapewnienie adekwatnego poziomu ochrony jej poufności, dostępności i integralności. 

Szczególną uwagę poświęcamy ochronie danych osobowych. Podejmujemy liczne działania w celu spełnienia wszystkich wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR). Szczególną uwagę poświęcamy realizacji praw osób, których dane dotyczą. Gromadzone dane przetwarzamy jedynie zgodnie z celem, dla którego zostały nam one przekazane, zaś w momencie ich zbierania szczegółowo informujemy w jaki sposób i jak długo będą przetwarzane, oraz kto będzie ich odbiorcą.

Staramy się, aby wszystkie dane były właściwie zabezpieczane. Jednym z naszych priorytetów jest bezpieczeństwo infrastruktury teleinformatycznej. Dlatego okresowo przeprowadzamy zewnętrzne testy penetracyjne, zaś ich wyniki wykorzystujemy w procesie analizy ryzyka, który pozwala na dobór adekwatnych do zidentyfikowanych podatności mechanizmów bezpieczeństwa.

Stale doskonalimy kompetencje naszych pracowników poprzez liczne szkolenia – zarówno ogólne, wskazujące na podstawowe zasady ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, jak i specjalistyczne, poruszające kwestie bezpieczeństwa danych w procesach rekrutacji, obsługi klienta, sprzedaży. Jednocześnie, w celu szybkiej identyfikacji incydentów, naszym pracownikom, partnerom i klientom udostępniamy dedykowany adres e-mail, na który można zgłaszać wszelkie zdarzenia mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo przetwarzanych danych: security.incident@raben-group.com .


Dzięki temu nasi Klienci mogą być pewni, że:

  • dostęp do poufnych danych mają wyłącznie osoby upoważnione,
  • niezbędne informacje są dostępne na żądanie osób ich potrzebujących, co pozwala na szybką realizację zleceń,
  • dbamy o jakość wykorzystywanych danych, w szczególności o to, aby były one kompletne i prawdziwe, co pozwala minimalizować ryzyko błędów.

 

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Grupy Raben.

Sprawdź się na drodze!

Zasady administrowania i przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji
Szybki kontakt
Agata Maj Data Protection Officer+48 517 191 373E-MAIL
Newsletter
CSR News