Ambasadorzy CSR

Drukuj | Pobierz w PDF

 

Propagujemy ideę społecznej odpowiedzialności biznesu za sprawą Ambasadorów CSR, którzy podczas spotkań, zarówno wewnętrznych, jaki i zewnętrznych, omawiają z Klientami, Pracownikami i Dostawcami założenia koncepcji.

Monika Łyszczak

W spółce Fresh Logistics pracuję na stanowisku Specjalisty ds. Personalnych, gdzie mam możliwość rozmowy zarówno z kandydatami aplikującymi do naszej firmy, jak i z obecnymi Pracownikami. Mając kontakt z tak dużą grupą odbiorców informuję podczas szkoleń adaptacyjnych, czym jest CSR i w jaki sposób firma realizuje jego zasady. Współpracuję również z dziećmi i młodzieżą organizując spotkania dotyczące roli transportu i bezpieczeństwa drogowego w przedszkolach oraz warsztaty logistyczne w szkołach średnich. Inicjuję także projekty wolontariatu pracowniczego wspierające środowisko lokalne. Działania te dają mi dużą satysfakcję, ponieważ przyczyniają się do pomocy lokalnym społecznościom i umacniają wizerunek Fresh Logistics, będącej częścią Grupy Raben, jako firmy odpowiedzialnej społecznie i ekologicznie.

Katarzyna Ostojska

Uważam, że bycie ambasadorem CSR Grupy Raben nie polega tylko na mówieniu o tym jak wygląda odpowiedzialność społeczna w naszej firmie. Choć oczywiście takie informacje są ważne i ciekawe.  To także zdobywanie i dzielenie się wiedzą z zakresu CSR. Dla mnie takie honorowe „ambasadorstwo” to przede wszystkim uświadamianie innym, w jaki sposób sami mogą szerzyć dobre praktyki, eliminować negatywny wpływ na środowisko i pozytywnie oddziaływać na otaczający nas świat. To np. rozmowy z dostawcami, którym uświadamiam, że chcemy kupować od nich produkty ekologiczne, wytwarzane w odpowiedzialny sposób. To także przekazywanie darowizn na wybrane fundacje lub organizacje OPP za każdą wypełnioną przez klientów ankietę satysfakcji. To współpraca z podmiotami ekonomii społecznej przy świadczeniu usług czy produkcji gadżetów dla naszych usługobiorców. Każdy dzień daje nam wszystkim szanse na działania wpływające pozytywnie na otoczenie i bycie dobrym przykładem, niezależnie od branży i działu, które reprezentujemy.

 

Agnieszka Haik

Moją rolą jako ambasadora CSR jest promowanie idei odpowiedzialnego biznesu z wykorzystaniem mojego stanowiska w organizacji. Głównie poprzez prezentowanie Klientom szczegółowych działań, które podejmuje Grupa w obszarze CSR.

Nasi Klienci są świadomi wagi CSR. Jako Ambasador mam również możliwość szerzenia idei społecznej odpowiedzialności biznesu jako integralnej części strategii rozwoju Grupy.

Tematyka CSR jest zawsze obecna w moich prezentacjach dla Klientów.

 

Sprawdź się na drodze!

Szybki kontakt
Jakub KrzewinaGroup CSR and Internal Communication CoordinatorRaben Management Services+48 61 898 88 97E-MAIL
Newsletter
CSR News