Misja, wizja CSR

Zachęcamy do zapoznania się z wartościami, które są drogowskazem naszych odpowiedzialnych działań.

Środowisko

Troska o środowisko naturalne jest priorytetem. Dążymy do tego, aby nasz wpływ na otoczenie był pozytywny.

Rynek

W myśl naszej wizji CSR chcemy wyznaczać zrównoważone trendy w branży przynoszące otoczeniu dodatkową wartość.

Społeczeństwo

Nasz rozwój, wzrost

i innowacyjność przekładają się na jakość życia w otoczeniu. Chcemy tworzyć nową wartość dla nas wszystkich.

Pracownicy

Przyjazne i bezpieczne środowisko pracy jest jednym z naszych celów CSR. Każdy z nas jest przedsiębiorcą na swoim stanowisku pracy.

SHE

Program SHE to projekt budowania silnej kultury bezpieczeństwa wśród naszych Pracowników

i Dostawców.

Polityka jakości

Koncentrujemy się na doskonaleniu obowiązujących procedur

i oferowaniu usług najwyższej jakości.

Business Continuity Management

Dojrzałość procesów skłoniła nas do wdrożenia kompleksowego zarządzania ciągłością działania.

Risk Management

Obserwując dużą zmienność otoczenia wdrożyliśmy dedykowany system zarządzania ryzykiem.

Bezpieczeństwo informacji

Bezpieczeństwo informacji to właściwa ochrona jej poufności, dostępności

i integralności.

CSR News

Komunikacja ma kluczowe znaczenie w CSR. Zapraszamy do poznania naszych odpowiedzialnych działań.

Wolontariat Pracowniczy

Program korzysta z wiedzy i doświadczenia naszych Pracowników działających na rzecz bliskiego otoczenia.

Raport Społeczny

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem Społecznym Grupy Raben.

Nagrody CSR

Zrównoważony rozwój stanowi podstawę naszej działalności. Cieszymy się, że nasze działania zostały zauważone i docenione.

Dialog społeczny

Od października do listopada 2015 roku Grupa Raben prowadziła sesje dialogowe. Zapraszamy do zapoznania się z ich wynikami.

Strategia Zaangażowania społecznego

W 2015 stworzyliśmy Strategię Zaangażowania Społecznego. Uwzględnia ona potrzeby interesariuszy oraz trendy CSR.

Ambasadorzy CSR

Propagujemy ideę społecznej odpowiedzialności biznesu za sprawą Ambasadorów CSR.

Whistleblowing

Jeśli zauważyłeś zachowanie niezgodne z prawem lub naszymi zasadami etyki, prosimy o dokonanie zgłoszenia tutaj.

Sprawdź się na drodze!

Szybki kontakt
Jakub KrzewinaGroup CSR and Internal Communication CoordinatorRaben Management Services+48 61 898 88 97E-MAIL
Newsletter
CSR News