Polityka personalna

Drukuj | Pobierz w PDF

Polityka personalna wspiera ludzi, kulturę organizacyjną i cele biznesowe. Realizujemy ją poprzez nowoczesne programy, narzędzia, projekty: zarządzanie kompetencjami, menedżerskie programy rozwojowe, MBO (zarządzanie przez cele), badanie zaangażowania i satysfakcji, system szkoleniowy, zaplecze software’owe.
Budujemy odpowiedzialność, zaangażowanie, przedsiębiorczość, realizujemy ambitne wyzwania.

Jednocześnie oferujemy programy rozwojowe powiązane z systemami ocen kompetencji i efektywności, planowanie sukcesji, mieszane metody szkoleniowe, wewnętrzne awanse.

Zarządzanie przez cele

Zarządzanie przez cele

Jesteśmy przedsiębiorcami na swoich stanowiskach
i realizujemy strategię biznesową firmy.

Rozwój kompetencji

Rozwój kompetencji

Model kompetencyjny Grupy Raben to zbiór zachowań i postaw, które budują naszą kulturę organizacyjną, wspierają cele biznesowe.

Badanie zaangażowania<br/>i satysfakcji

Badanie zaangażowania
i satysfakcji

Co dwa lata realizujemy duże, ogólnogrupowe przedsięwzięcie, w którym Pracownicy bezpośrednio udzielają informacji zwrotnej.

Sprawdź się na drodze!

Aplikuj