Jak rozpocząć działalność gospodarczą

Drukuj | Pobierz w PDF

Krok 1. Biznesplan i wybór rodzaju działalności gospodarczej

Masz już pomysł na swój biznes? Świetnie! Teraz warto przygotować biznesplan i najpierw na papierze posprawdzać wszystkie założenia oraz ustalić jaką formę prawną będzie mieć Twoja działalność. Od tego zależy jakich nakładów finansowych będziesz potrzebował.

 

Krok 2. Rejestracja firmy

Następnym krokiem jest rejestracja firmy poprzez wypełnienie formularza CEIDG-1. Możesz go pobrać w urzędzie gminy lub wypełnić wniosek online.

Do wniosku CEIDG-1 wprowadzasz swoje dane osobowe oraz dane dotyczące zakładanej firmy. Poza tym zawiera on:

  • podanie o nadanie numeru NIP,
  • wniosek o formę opodatkowania przedsiębiorstwa,
  • wniosek o nadanie numeru REGON (dla przedsiębiorstw nie będących spółkami jawnymi),
  • informację o numerze firmowego konta bankowego,
  • zgłoszenie płatników składek osób ubezpieczonych,
  • rodzaj wykonywanej działalności (w tym celu stworzona została Polska Klasyfikacja Działalności).

W przyszłości tym samym formularzem zgłasza się również wszelkie zmiany z zakresu podawanych informacji. Na zgłoszenie zmian masz 7 dni. Uwaga: Jeżeli rejestrując firmę nie posiadasz jeszcze nr REGON i/lub NIP, to po ich otrzymaniu nie musisz aktualizować danych w systemie CEIDG, bo pojawiają się one tam automatycznie po ich nadaniu.

 

Krok 3. Założenie firmowego rachunku bankowego

Założenie firmy wiąże się również z otworzeniem specjalnego rachunku bankowego. W tym momencie dotyczy to już właściwie wszystkich nowych przedsiębiorców, gdyż na skutek zmian podatkowych wprowadzonych od stycznia 2017 roku każda transakcja na kwotę wyższą niż 15 tys. zł musi być opłacona przelewem. Jeśli zostanie opłacona gotówką, nie będzie można uznać jej za koszt uzyskania przychodu.

Istnieje możliwość użycia prywatnego konta bankowego jako konta firmowego. Zanim jednak to zrobisz, musisz powiadomić o tym urząd skarbowy i ZUS, za pomocą formularzy: CEIDG-RB (załącznik do CEIDG-1) oraz ZBA.

Niektóre banki do założenia rachunku bankowego wymagają pieczątki firmowej. Warto więc ją wcześniej wyrobić. Powinna zawierać: nazwę firmy, imię i nazwisko przedsiębiorcy, adres firmy, telefon, faks, REGON oraz NIP.

 

Krok 4. Wizyta w Urzędzie Skarbowym

Jeżeli wcześniej nie posiadałeś Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP), został Ci on nadany przy okazji akceptacji formularza CEIDG przez Ministerstwo. Jeśli chcesz się z nim zapoznać, skorzystaj z wyszukiwarki przedsiębiorców na stronie internetowej CEIDG. We wniosku tym zdecydowałeś również jaką formę opodatkowania wybierasz, więc jedyna rzecz jaka została Ci do załatwienia w Urzędzie Skarbowym to decyzja o tym, czy będziesz czynnym podatnikiem VAT (dokument VAT-R), czy nie.

 

Krok 5. Główny Urząd Statystyczny

Wizyta w Głównym Urzędzie Statystycznym związana jest z potrzebą uzyskania numeru podmiotu gospodarczego (REGON). Jeśli firma, którą zakładasz nie jest spółką jawną, to złożyłeś już wniosek o nadanie REGON, gdy wypełniałeś formularz CEIDG. Zostanie on do Ciebie przesłany pocztą w ciągu miesiąca. Jeżeli jednak przedsiębiorstwo, które zakładasz ma być spółką jawną, musisz wraz ze wspólnikami osobiście udać się do Głównego Urzędu Statystycznego i tam wypełnić dokument RG-1, przedstawić umowę spółki i zaświadczenie od każdego ze wspólników o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej.

 

Krok 6. Zakład Ubezpieczeń Społecznych

W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych przedsiębiorca występuje w podwójnej roli - Płatnika, osoby która opłaca składki swoje i swoich pracowników oraz Ubezpieczonego, czyli jest w takiej samej sytuacji jak jego pracownicy. W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest Twoim jedynym źródłem dochodu, składasz w ZUS dokument ZUA, jednak, gdy w tym samym czasie jesteś też zatrudniony na umowę o pracę w innej firmie i z tego tytułu otrzymujesz wynagrodzenie w sumie wyższej niż najniższa pensja krajowa, wtedy wypełniasz formularz ZZA.

Oba te druki można złożyć jako dodatkowy formularz w momencie wypełniania wniosku CEDIG. Jeśli tego nie zrobisz, masz 7 dni od daty rozpoczęcia działalności na dostarczenie dokumentów w formie papierowej do ZUS.

 

Krok 7. Państwowa Inspekcja Pracy i Państwowa Inspekcja Sanitarna

W przypadku, gdy masz zamiar zatrudniać pracowników musisz zgłosić ten fakt Państwowej Inspekcji Pracy (do 30 dni od daty założenia działalności) oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej (do 14 dni od momentu założenia firmy).

 

Krok 8. Koncesje i zezwolenia

Zezwolenie to akt prawny, który jest przyznawany danej firmie na wykonywanie jej działalności. Warunki, jakie należy spełnić, aby otrzymać określone zezwolenie są wyszczególnione w przepisach.

Koncesja jest natomiast aktem administracyjnym, który wydaje odpowiedni dla danego sektora gospodarki minister na okres od 5 do 50 lat. Dokument ten daje prawo właścicielowi firmy do prowadzenia działalności, która ma wyjątkowe znaczenie dla interesu publicznego, bezpieczeństwa państwa, czy obywateli. Koncesja tym się różni od zezwolenia, że obejmuje jedynie jakąś część działalności firmy.

 

Krok 9. Księgowość

Bardzo ważną decyzją, jaką musisz podjąć przy zakładaniu działalności gospodarczej, jest wybór tego w jaki sposób będzie prowadzona księgowość Twojej firmy. Istnieje kilka opcji:

  • Program do księgowości - to dobra możliwość dla osób, które mają wiedzę dotyczącą księgowości i są gotowe stale dokształcać się w tej dziedzinie. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji musisz wykupić dostęp do internetowego systemu księgowego. Tam wprowadzasz swoje przychody oraz wydatki, a na koniec okresu rozliczeniowego program wylicza wysokość składek jakie musisz zapłacić. Jeśli masz problem, którego sam nie potrafisz rozwiązać, takie programy mają zazwyczaj dostęp do infolinii lub czatu, na których możesz uzyskać pomoc.
  • Księgowość internetowa - wariant podobny do poprzedniego, jednak to już nie Ty sam, ale przypisany do Ciebie księgowy, rozlicza Twoje dokumenty. W tym przypadku masz pewność, że nie zostanie popełniony błąd i nie musisz posiadać wiedzy z zakresu księgowości.
  • Księgowość w biurze księgowym - opcja podobna do powyższej, jednak tutaj korzystasz z usług stacjonarnego biura księgowego, działającego w pobliżu Twojej firmy. Jest to dobra możliwość dla osób, które muszą mieć bezpośredni kontakt z księgowym. Zazwyczaj takie biuro robi wszystko, co związane jest z rozliczeniami, łącznie z ich wysyłką do Urzędu Skarbowego, a Twoja rola ogranicza się jedynie do dostarczenia dokumentów.

 

 

 

 

 

Masz pytania?
 kierownicy i koordynatorzy ds. relacji z kierowcamiRaben Logistics PolskaE-MAIL
Zapisz się na nasz newsletter