Raben logo

General Terms & Conditions of Cooperation

Actual version

General Terms & Conditions of Cooperation for Carriers

Download

Appendix no. 2 to the General Terms & Conditions of Cooperation for Carriers

Download

Appendix no. 3 to the General Terms & Conditions of Cooperation for Carriers

Download
Annexes

Annex No. 1 to the General Terms and Conditions

Download
Archive version

General Terms & Conditions of cooperation for carriers valid untill 20.12.2018

Download

General Terms & Conditions of cooperation for carriers valid untill 15.02.2021

Download
Všeobecné Podmínky Spolupráce

Všeobecné Podmínky Spolupráce

Download

Příloha č 1 Pojištění zákonné odpovědnosti Dopravce z provozu motorových vozidel

Download

Příloha č 2 Eticky kodex dodavatelu spolecnosti Raben Group

Download
Pozměňující přílohy

Příloha č. 1 k Všeobecnym Podmínkam Spolupráce

Download