Datenschutzerklärung

Datenschutzerklärung

Drucken | PDF-Download

Polityka prywatności
 

 

I.              Wprowadzenie                       

Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji zawsze były traktowane priorytetowo w działalności Raben Management Services Sp. zo.o. oraz spółek operacyjnych Grupy Raben a także w całej grupie kapitałowej  (dalej: „Grupa Raben”). Jako odpowiedzialna organizacja, która ma świadomość, że informacja ma określoną wartość i stanowi zasób wymagający właściwej ochrony, zależy nam na należytym informowaniu Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Z tego względu, w niniejszym dokumencie przedstawiamy kluczowe informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.
 

II.             Grupa Raben

Spółkami Grupy Raben w rozumieniu niniejszej polityki prywatności są: 

 1. spółka Raben Group N.V. z siedzibą w Oss w Holandii, spółka Raben Group Intelectual Properties B.V. z siedzibą w Oss w Holandii lub spółka Cougar Investments Holding B.V. z siedzibą w Oss w Holandii, a także
 2. każda spółka – zarówno z siedzibą w kraju jak i za granicą – w stosunku do której spółka Raben Group N.V., Raben Group Intelectual Properties B.V. lub Cougar Investments Holding B.V. (każda z osobna lub łącznie) jest „jednostką dominującą” w rozumieniu polskiej ustawy o rachunkowości z dn. 29 września 1994 r. (t.j. Dz.U. 2009; nr 152; poz. 1223).

Spółkami Grupy Raben w rozumieniu niniejszej umowy są również te spółki, które powstaną w przyszłości i będą spełniać co najmniej jeden z warunków wskazanych w pkt 1) lub 2).  
 

III.           Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Spółka Grupy Raben jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których przetwarzamy dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. Grupa Raben realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami. Poniżej przedstawiamy pełne dane spółek Grupy Raben:

 • Raben Management Services Sp. z o.o. z siedzibą w Robakowie, ul. Zbożowa 1, 62- 023 Robakowo
 • Raben Logistics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Robakowie, ul. Zbożowa 1, 62-023 Robakowo
 • Fresh Logistics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Robakowie, ul. Zbożowa 1, 62- 023 Robakowo
 • Raben East Sp. z o.o. z siedzibą w Robakowie, ul. Zbożowa 1, 62- 023 Robakowo
 • Raben Transport Sp. z o.o. z siedzibą w Gądkach, ul. Poznańska 71, 62-023 Gądki
 • Raben Real Estate Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Robakowie, ul. Zbożowa 1, 62- 023 Robakowo

Jednocześnie informujemy, że Spółki Grupy Raben, działające w formie grupy kapitałowej, aby osiągnąć cele biznesowe i zapewnić najwyższe standardy świadczonych usług, w tym obsługi klientów, wspólnie ustalają cele i środki przetwarzania danych osobowych i na mocy art. 26 RODO współadministrują danymi osobowymi zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

Grupa Raben wyznaczyła Spółkę pełniącą rolę Centrum Usług Wspólnych - Raben Management Services Sp. z o.o., która zarządza procesami kadrowo-płacowymi, marketingowymi (w tym zarządza bazą dziennikarzy współpracujących z Grupą Raben oraz firmowymi kontami na portalach społecznościowych), IT (w tym systemami informatycznymi, w których gromadzone są dane osobowe, m. in. kontrahentów, kierowców, odbiorców towarów itd.), incydentami bezpieczeństwa, a także koordynuje procesy rekrutacji pracowników i analizy ryzyka dla wszystkich pozostałych Spółek. Spółka obsługuje także stronę internetową www.raben-group.com, w związku z tym koordynuje przetwarzanie danych osobowych przesyłanych przez formularze zawarte na stronie (np. w ramach formularza kontaktowego, newslettera Grupy Raben).

Raben Logistics Polska Sp. z o.o., Fresh Logistics Polska Sp. z o.o., Raben Transport Sp. z o.o., Raben East Sp. z o.o. to spółki oferujące usługi transportowe i logistyczne („Spółki operacyjne”). Każdy z podmiotów posiada własną specjalizację, ale wspólnie oferują klientom kompleksową ofertę logistyczną, co umożliwia spełnienie nawet najbardziej wymagających oczekiwań klientów.

Spółki operacyjne aktywnie współpracują ze sobą w zakresie wybranych procesów w celu optymalizacji kosztów oraz procesów zarządczych i administracyjnych. Często korzystają ze wspólnej infrastruktury (współdzielone budynki), w tym w porozumieniu regulują ruch osobowy i towarowy (ochrona osób i mienia). W zakresie niektórych umów z kontrahentami współpraca nawiązywana jest pomiędzy podmiotem zewnętrznym a kilkoma lub wszystkimi Spółkami Grupy Raben (w takim wypadku reprezentantem może być Raben Management Services Sp. z o.o.).

Przewoźnikom, a także kierowcom oferowana jest współpraca ze wszystkimi Spółkami operacyjnymi co pozwala na efektywniejsze wykorzystanie mocy przewozowych.

Spółki operacyjne indywidualnie realizują procesy związane z obsługą praktykantów i stażystów, pracowników tymczasowych. Zgodnie z własnym zapotrzebowaniem rekrutują pracowników. Jednocześnie, w przypadku wyraźnej zgody kandydata, umożliwiają im także udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych w ramach Grupy Raben.

Ważne jest bezpieczeństwo. W ramach programu SHE (Safety, Health and Environment) Grupa Raben identyfikuje i wyjaśnia zdarzenia mogące doprowadzić do wypadków. W związku z tym na stronie internetowej Grupy Raben udostępniony został formularz, poprzez który każda osoba, która zauważyła potencjalnie niebezpiecznie zdarzenie lub zachowanie niezgodne z Kodeksem Etyki Grupy Raben może to zgłosić. W celu wyjaśnienia jego przyczyn Raben Management Services Sp. z o.o. wspólnie ze Spółką/Spółkami, których zdarzenie dotyczy przetwarzają dane osoby zgłaszające do kontaktu i ustalenia wszystkich istotnych okoliczności.

Przepływ danych osobowych pomiędzy poszczególnymi Spółkami wynika z relacji pomiędzy nimi w Grupie Raben i potrzeby centralizacji zarządzania poszczególnymi procesami. Nie narusza on w żaden sposób przepisów prawa.

W ramach poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych Spółka zarządzająca lub koordynująca dany proces zobowiązana jest do spełnienia wobec Podmiotu danych obowiązku informacyjnego,  jest również odpowiedzialna za realizację praw osób, których dane dotyczą.
 

IV.           Punkt kontaktowy

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych dostępne są na stronie internetowej: https://polska.raben-group.com/nasza-odpowiedzialnosc/bezpieczenstwo-informacji/.
 

V.            Zakres, sposoby i cele przetwarzania danych

Pragniemy zachować przejrzystość w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, a także celów dla których przetwarzamy dane osobowe. Kierując się tym, by nasze wyjaśnienie tych kwestii było jak najbardziej czytelne, przedstawiamy poniższe zestawienie operacji przetwarzania danych osobowych.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że ilekroć przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą (pozytywny, jak i negatywny) oraz prawa tej osoby. Nie przetwarzamy danych osobowych, gdy dojdziemy do wniosku że wpływ na osobę, której dane dotyczą przeważałby nad naszymi interesami, chyba że dysponujemy inną przesłanką legalizującą, np. posiadamy odpowiednią zgodę lub wymagają tego lub zezwalają na to przepisy prawa.
 

V.1. Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających strony internetowe prowadzone przez Grupę Raben lub korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną

 

1.     Informacje ogólne

Osoby fizyczne odwiedzające nasze strony internetowe lub korzystające z usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną, mają kontrolę nad danymi osobowymi, które nam przekazują, przy czym zapewniamy, że zbieranie i wykorzystywanie informacji o użytkownikach ograniczamy do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na oczekiwanym poziomie.

 

2.     Pliki logowania

Przy każdym wywołaniu strony internetowej nasz system automatycznie gromadzi dane i informacje z systemu komputerowego komputera, który dokonuje otwarcia strony. Następuje pobranie następujących danych:

1)    informacje o rodzaju przeglądarki i stosowanej wersji,

2)    system operacyjny użytkownika,

3)    adres IP użytkownika,

4)    data i godzina wywołania strony,

5)    strony   internetowe,   z których system użytkownika przeszedł na naszą stronę internetową (tzw. referrer),

6)    strony internetowe, które zostały wywołane przez system użytkownika przez naszą stronę internetową.

Dane są także zapisywane w plikach logowania naszego systemu. Zapis danych wraz z innymi danymi osobowymi użytkownika nie ma miejsca. Na podstawie tych danych nie można zidentyfikować danej osoby, ponieważ adres IP jest dostępny tylko w maskowanej formie. Przekazane dane są także zachowywane i przetwarzane w celu analizy błędów oraz w celach statystycznych w pliku dziennika.

Tymczasowe  zapisywanie  adresu  IP  przez  system  jest  niezbędne,  aby umożliwić udostępnienie strony dla komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi zostać zapisany na czas trwania sesji. Zapisywanie w plikach logowania ma na celu zapewnienie  funkcjonalności  strony internetowej. Ponadto dane służą nam do optymalizacji strony internetowej i do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Analiza danych w celach marketingowych nie ma w związku z tym miejsca.

 

3.     Cookies

W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki danych informatycznych, zapisywanych i przechowywanych na komputerze, tablecie lub smartphonie przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer.

Pliki Cookies wykorzystywane są w celach:

-       dostosowania stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

-       personalizacji treści wyświetlanych dla danego użytkownika serwisu;

-       tworzenia statystyk, tłumaczących sposoby korzystania z serwisów internetowych przez  użytkowników co umożliwia ulepszanie ich budowy i zawartości strony [tzw. contentu];

-       utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), pozwalającej na pominięcie logowania na każdej podstronie serwisu;

-       zoptymalizowania oferty reklamowej i marketingowej dla danego użytkownika strony internetowej.

Stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”, „stałe” oraz „zewnętrzne”.

Cookies „sesyjne” to pliki tymczasowe, przechowywane w komputerze, tablecie lub smartphonie użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony lub zamknięcia przeglądarki internetowej i służą do obsługi usług wymagających uwierzytelniania w ramach danej strony internetowej.

„Stałe” pliki cookies przechowywane są w komputerze, tablecie lub smartphonie przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika i służą do zapamiętania wybranych przez użytkownika ustawień i personalizacji interfejsu.

„Zewnętrzne” pliki cookies (tzw. third parties cookies) umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych oraz dostarczanie użytkownikom treści reklamowych, optymalnie dostosowanych do zainteresowań poszczególnych użytkowników.

Dane osobowe zbierane przy użyciu ciasteczek są zaszyfrowane, by uniemożliwić dostęp do nich osobom niepożądanym i nieuprawnionym. Zbierane są wyłącznie w celu wykonania na rzecz użytkownika określonych funkcji.

Raben Group informuje, że większość przeglądarek internetowych zawiera ustawienia, które pozwalają na domyślną akceptację cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na monitorowanie Państwa aktywności w witrynie internetowej, mogą Państwo w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę plików cookies. Ponadto mają Państwo prawo i możliwość do dokonania w swojej przeglądarce internetowej takich ustawień dotyczących plików cookies, które automatycznie zablokują ich obsługę.

Korzystanie z naszej strony internetowej bez wykorzystania cookies jest możliwe, jednak w pojedynczych sytuacjach może to powodować pewne ograniczenia w zakresie funkcjonalności strony.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania, tj. przeglądarki internetowej. 

W celu analizy zachowań użytkowników używamy Google Analytics, usługi analizy sieci Google Inc. (dalej zwanej „Google”). Jednakże zleciliśmy Google anonimizację Państwa adresu IP przed analizą zachowania użytkownika w sieci. Wprowadziliśmy odpowiednie wpisy w kodzie programowym Google Analytics.

Google Analytics wykorzystuje cookies, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę sposobu korzystania ze strony internetowej przez Państwa. Cookies wykorzystane przez Google Analytics mogą być plikami tymczasowymi lub trwałymi, których maksymalna ważność z reguły nie przekracza dwóch lat. Informacje wytworzone przez cookies dotyczące wykorzystania przez Państwa strony internetowej są przekazywane z reguły do serwera Google w USA i tam przechowywane.

Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przekazaniem do serwera Google w USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach, na które nie mamy wpływu, pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w USA i tam zostaje skrócony. W ramach naszego zlecenia Google będzie wykorzystywać powyższe informacje w celu oceny wykorzystania naszej strony internetowej, tworzenia raportów o aktywności na stronie internetowej oraz w celu świadczenia dla nas innych usług związanych z użytkowaniem strony internetowej i internetu. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu i przekazywaniu danych wytworzonych przez  cookies (Google'a), a dotyczących korzystania przez Państwa ze strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) do Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem tools.google.com/dlpage/gaoptout .

 

4.     Zgłoszenia i formularze online

Nasza strona internetowa oferuje Państwu różne możliwości nawiązania kontaktu z nami. Oprócz formularzy kontaktowych stosujemy także aplikacyjne odnośnie pracy i współpracy, a także zgłoszeniowe lub prenumeraty naszego newslettera. W ramach korzystania z wymienionych ankiet zwykle konieczne jest, aby przekazali nam Państwo swoje dane osobowe. Dane te są przetwarzane tylko w ramach i w celu dla którego zostały podane i za Państwa wyraźną zgodą.

 

5.     Newsletter

Jeżeli zgodzili się Państwo otrzymywać na swój adres mailowy nasz Newsletter, możecie zawsze odwołać swoją zgodę, wypisując się z listy Subskrybentów poprzez kliknięcie w link rezygnacyjny znajdujący się w dolnej części każdego Newslettera.

 

6.     Używanie wtyczek Social Plugins

Na stronie www.raben-group.com używamy tak zwanych Social Plugins ("Plugins") sieci społecznościowej Facebook, należącej do Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Pluginy są oznakowane logiem Facebook oraz dodatkiem "Społecznościowy Plug-in Facebook" Przegląd naszych pluginów Facebook oraz ich wygląd można znaleźć tutaj: developers.facebook.com/plugins. Jeśli wyświetlą Państwo którąś z naszych stron zawierających taki plugin, wówczas Państwa przeglądarka stworzy bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Przenoszone są przy tym do Facebooka dane osobowe (obecnie są to adres IP, data i godzina, wyświetlona strona/nazwa wyświetlonego URL oraz cookie-ID). Przetwarzanie danych odbywa się według naszej wiedzy w USA. Facebook może te dane powiązać z innymi danymi, które posiada on na Państwa temat. My, jako administrator strony internetowej nie posiadamy jednak żadnej wiedzy na temat dokładnego procesu przetwarzania danych przez Facebooka. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych przez Facebook znaleźć można w postanowieniach na temat danych osobowych Facebook http://www.facebook.com/about/privacy/).

 

7.     Przycisk Google +1

Przy pomocy przycisku Google +1 klienci otrzymują spersonalizowane informacje od Google i partnerów. Google zapisuje zarówno informacje, których treść klient określił jako treść +1, jak również informacje o stronie, którą klient ogląda przy naciśnięciu +1. Informacje +1 mogą być wyświetlane wraz z nazwą profilu klienta i jego zdjęciem w serwisach Google, np. w wynikach wyszukiwania lub w profilu Google, a także w innych miejscach w sieci oraz w ogłoszeniach internetowych.

Google zapisuje informacje dotyczące aktywności +1 w celu ulepszania serwisów Google. Aby móc korzystać z przycisku Google +1, klient musi posiadać globalnie widoczny, publiczny profil Google, zawierający przynajmniej nazwę wybraną dla tego profilu. Nazwa ta wykorzystywana jest przez wszystkie serwisy Google. W niektórych przypadkach nazwa ta może zastępować inną nazwę, wykorzystywaną do celów współdzielenia treści za pośrednictwem konta Google. Użytkownicy znający adres poczty elektronicznej danej osoby lub dysponujący innymi informacjami pozwalającymi na identyfikację, mogą uzyskać informacje dotyczące tożsamości danego profilu Google.

Poza powyżej podanymi celami, informacje udostępnione przez klienta są wykorzystywane zgodnie z obowiązującą polityką prywatności Google. Google publikuje podsumowujące statystyki o aktywności +1 użytkowników lub przekazuje je użytkownikom i partnerom, takim jak wydawcy, reklamodawcy czy operatorzy powiązanych stron internetowych. Więcej informacji dotyczących Google +1 można znaleźć tutaj: http://www.google.com/+/policy/content.html

 

8.     Zdjęcia

Prezentowane na stronie zdjęcia i ikony są własnością Grupy Raben lub pochodzą z banków zdjęć, tj. Fotolia, Thinkphoto, Dreamstime, Getty Image lub zostały zakupione od agencji, jako materiały na stronę. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj. Część użytych na stronie ikon pochodzi ze strony modernuiicons.com, autor Austin Andrews (http://templarian.com/).


V.2. Przetwarzanie danych osobowych osób kontaktujących się z Grupą Raben w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi usług, a także kontaktujących się w celu zawarcia umowy

Od osób fizycznych, które kontaktują się z nami w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi naszych usług, a także kontaktujących się w celu zawarcia umowy, zbieramy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, stanowisko, adres e-mail oraz numer telefonu. W szczególności, osoby te mogą wysłać nam e-maila za pośrednictwem strony internetowej. Wiadomości takie zawierają ustawioną nazwę użytkownika i adres e-mail, oraz dodatkowe informacje, jakie użytkownik chce zawrzeć w wiadomości.

Zwracamy się z prośbą o niepodawanie za pośrednictwem stron internetowych informacji zawierających szczególne kategorie danych osobowych, wymienionych w art. 9 ust. 1 RODO (informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej). W przypadku podania takich informacji z jakiegokolwiek powodu, będzie to oznaczać wyraźną zgodę na zbieranie przez nas i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w niniejszym dokumencie lub określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione.


V.3. Przetwarzanie danych osobowych klientów i potencjalnych klientów

Grupa Raben przetwarza dane osobowe swoich klientów i potencjalnych klientów. Wśród tych danych mogą znajdować się również dane osób kontaktowych po stronie klientów i potencjalnych klientów (ich pracowników). Dane osobowe tego typu są przetwarzane w systemach informatycznych, którymi posługuje się Grupa Raben, w tym w systemie CRM. Dane osobowe przetwarzane na te potrzeby obejmują między innymi: imię i nazwisko, nazwę pracodawcy, stanowisko osoby kontaktowej, numer telefonu, adres e-mail lub inne służbowe dane kontaktowe.


V.4. Przetwarzanie danych osobowych końcowych użytkowników narzędzi online

W sytuacji, gdy udostępniamy klientom określone produkty lub usługi w trybie online (sieci internet), przetwarzamy dane osobowe użytkowników końcowych tego rodzaju produktów i usług. Zwracamy uwagę, że informacje dotyczące cookies i logów dostępów podane przez nas wcześniej znajdują zastosowanie również do przetwarzania danych osób fizycznych korzystających z produktów lub usług oferowanych w trybie online.


V.5. Przetwarzanie danych osobowych uczestników przewozu

Grupa Raben przetwarza dane osobowe uczestników przewozu, klauzula informacyjna dla tej grupy osób znajduje się na stronie: polska.raben-group.com/nasza-odpowiedzialnosc/bezpieczenstwo-informacji/strefa-odbiorcy/


V.6 Przetwarzanie danych osób odwiedzających fanpage Grupy Raben

Grupa Raben i Facebook to współadministratorzy danych Użytkowników, którzy polubili fanpage Grupy Raben, dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/RabenGroupOfficial/ . W związku z tym Grupa Raben, jako Administrator fanpage’a, może uzyskiwać anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających stronę za pomocą funkcji udostępnionej przez Facebooka. Dane te są gromadzone dzięki plikom cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika (są one aktywne przez dwa lata i zapisywane przez Facebooka na twardym dysku komputera lub na każdym innym nośniku osób odwiedzających fanpage’a). Kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a. Mimo, iż są to dane anonimowe, Grupa Raben może zwrócić się do Facebooka o ich przetworzenie w zakresie:

 • danych demograficznych (m. in. tendencji w zakresie wieku, płci, stanu cywilnego i statusu zawodowego),
 • informacji na temat stylu życia i zainteresowań,
 • danych geograficznych, które pozwalają ustalić, gdzie należy przeprowadzić specjalne promocje lub zorganizować wydarzenia, jak najlepiej ukierunkować swą ofertę informacyjną.

Jednocześnie, dane osób, które polubiły fanpage Grupy Raben, mogą być przetwarzane w formie niezanonimizowanej w przypadku:

 • Komunikacji z Grupą Raben poprzez Messenger dostępny na Facebooku,
 • Komentowania postów udostępnianych na fanpage’u Grupy Raben,
 • Udziału w różnego rodzaju akcjach promocyjnych, konkursach – w takim przypadku przetwarzanie będzie realizowane na podstawie jednoznacznej zgody Użytkownika, zgodnie z regulaminem dalej akcji.

W żadnym wypadku dane osób, które polubiły fanpage Grupy Raben nie zostaną wykorzystane w innym celu niż ten, dla którego zostały przekazane. Ich przetwarzanie będzie realizowane wyłącznie na portalu Facebook i zgodnie z ogólnymi zasadami korzystania z portalu.

Zależy nam, aby nasz fanpage był miejscem wymiany wzajemnych opinii i doświadczeń, gdzie Użytkownicy będą mogli komunikować się z zachowaniem zasad kultury osobistej i wzajemnego szacunku. W związku z tym prosimy o uszanowanie następujących zasad:

 1. Nie tolerujemy mowy nienawiści ani treści o charakterze rasistowskim, homofobicznym, seksistowskim, pornograficznym, wulgarnych, obrażających inne wyznania, przekonania lub nacje.
 2. Nie tolerujemy łamania prawa, działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie i związane z własnością intelektualną.
 3. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na informacje zamieszczane w komentarzach do postów. Fanpage jest miejscem ogólnodostępnym, wobec tego podawanie przez Użytkowników danych takich jak numer pesel, numer dowodu osobistego, numer telefonu lub danych autoryzacyjnych (login, hasło) może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami dla Użytkownika upubliczniającego tego typu informacje.

Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub ukrycia wpisów łamiących powyższe zasady.

Dodatkowe informacje w odniesieniu do korespondencji elektronicznej

Jeżeli chcą Państwo napisać do nas wiadomość e-mailową, proszę zwrócić uwagę na to, że niezaszyfrowane wiadomości e-mail, które są przesyłane przez Internet, nie są wystarczająco chronione przed nieupoważnionym dostępem osób trzecich.

 

VI.           Podstawy prawne przetwarzania

1.     Przetwarzanie danych osób odwiedzających strony internetowe prowadzone przez Grupę Raben, korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną lub wypowiadających się na fanpage’u Grupy Raben w portalach społecznościowych opiera się na różnych podstawach prawnych przetwarzania w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu przetwarzania. Dane osobowe osób odwiedzających nasze strony internetowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych lub na podstawie zgody w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwróciliśmy się do osoby, której dane dotyczą. Dane  osób, które wypełniają formularz internetowy/ kontaktowy przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne dla celu wykonania umowy lub podjęcia działań zmierzających do zawarcia tej umowy, na żądanie osoby podającej swoje dane. Dane osób odwiedzających nasz fanpage przetwarzane są zgodnie z zasadami korzystania z portalu Facebook, na podstawie zgody Użytkownika.

Niekiedy przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania pewnych danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.

2.     Przetwarzanie danych osobowych osób kontaktujących się z Grupą Raben w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi usług, a także kontaktujących się w celu zawarcia umowy odbywa się w oparciu o zgodę wyrażoną przez użytkownika kierującego powyższą prośbę do Grupy Raben lub w celu wykonania umowy (realizacji żądania) zgłoszonego przez daną osobę. Dostarczone dane możemy przetwarzać również na podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych.

3.     Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących naszymi klientami opiera się na:

a)    usprawiedliwionym interesie Spółki Grupy Raben jako administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, czynności analitycznych, w tym czynności dot. analizy korzystania z produktów, marketingu bezpośredniego produktów własnych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń);

b)    zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing lub telemarketing);

c)     wykonania zawartej umowy

d)    obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości).

4.     Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących potencjalnymi klientami opiera się na:

a)    usprawiedliwionym interesie spółki Grupy Raben jako administratora danych (zwłaszcza w zakresie tworzenia bazy danych, marketingu bezpośrednim produktów własnych);

b)    zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing lub telemarketing).

5.     Jeżeli końcowi użytkownicy są również klientami Grupy Raben podstawy prawne przetwarzania ich danych są takie same jak w odniesieniu do klientów Grupy Raben opisanych powyżej. Jeśli zaś nie są oni klientami, podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest, w zależności od sytuacji i rodzaju danych osobowych, zgoda osoby fizycznej (w tym w szczególności zgoda na e-mail marketing lub telemarketing) lub usprawiedliwiony interes Spółki Grupy Raben jako administratora danych (np. w zakresie dostarczania usługi zamówionej przez klienta, w zakresie czynności analitycznych i profilujących, w tym czynności dot. analizy korzystania z produktów, marketingu bezpośredniego produktów własnych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń).

6.     Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych uczestników przewozu zostały opisane na stroniehttps://polska.raben-group.com/nasza-odpowiedzialnosc/bezpieczenstwo-informacji/strefa-odbiorcy/

 

VII.          Okres przetwarzania danych

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Grupę Raben. Stosownie do tego informujemy, że w przypadku, gdy Grupa Raben przetwarza dane osobowe na podstawie:

1.     zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez osobę, której dane dotyczą lub zakończenia celu przetwarzania;

2.     uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;

3.     obowiązujących przepisów prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy;

W przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy wynosi maksymalnie 10 lat.


VIII.        Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe przekazujemy innym podmiotom na podstawie wymogów przepisów prawa lub w związku z realizacją celu, dla którego zostały nam one przekazane. Jednocześnie deklarujemy, że korzystamy jedynie z usług podmiotów sprawdzonych, znanych na rynku lokalnym i dających gwarancje bezpieczeństwa Państwa danych. Umowy, w ramach których powierzamy przetwarzanie danych osobowych, zawierają zapisy na temat wymaganych przez nas środków ochrony, zapewniających poufności, integralność i dostępność przekazywanych danych.

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe firmom lub innym, godnym zaufania, partnerom biznesowym, którzy świadczą usługi w naszym imieniu, przykładowo w celu zapewnienia  wsparcia technicznego, aby ocenić przydatność strony internetowej do celów marketingowych lub innego rodzaju udostępniania serwisu. Państwa dane osobowe są przekazywane tym podmiotom i innym osobom trzecim tylko jeśli jest to niezbędne, aby wykonać usługi, których Państwo zażądali lub które Państwo autoryzowali, aby chronić Państwa i nasze prawa, własność lub bezpieczeństwo lub jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie obowiązujących ustaw, przepisów sądowych lub przepisów pozostałych urzędów lub jeżeli ujawnienie danych osobowych jest w inny sposób konieczne do wsparcia ustaleń prawnych lub karnoprawnych lub procesu sądowego.

W związku z powyższym wskazujemy, że odbiorcami danych osobowych, które Grupa Raben przetwarza jako administrator danych osobowych mogą być:

-       ww. podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. procesorzy),

-       podmioty świadczące usługi hostingowe,

-       podwykonawcy Spółek Grupy Raben, świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzystamy, a także dostawcy usług, z pomocy których korzystamy,

-       podmioty świadczące usługi z zakresu badań ankietowych,

-       firmy windykacyjne,

-       audytorzy i biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi,

-       organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej.

 

IX.           Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a spółki Grupy Raben jako administratorzy danych odpowiadają za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami właśnie w celu skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1.     prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody,

2.     prawo dostępu do Państwa danych osobowych,

3.     prawo żądania sprostowania danych osobowych,

4.     prawo żądania usunięcia danych osobowych,

5.     prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

6.     prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

7.     prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możecie Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali je w Państwa imieniu do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko w stosunku do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy lub na podstawie Państwa zgody;

8.     prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda, przysługuje Państwu prawo do jej odwołania w dowolnym momencie.


X.            Zmiany niniejszej Polityki prywatności.

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 25.05.2018