Zrównoważona logistyka nagrodzona

Drukuj | Pobierz w PDF

Wielkimi krokami zbliżamy się do czasu, gdy raporty społeczne dla wybranych przedsiębiorstw staną się obligatoryjne. Transport i magazynowanie mają kluczowe znaczenie w łańcuchu dostaw, m.in. ze względu na emisję CO2. Z tego względu firmy logistyczne będą włączone w raportowanie.

Odpowiedzialny operator logistyczny świadomie zarządza ryzykiem, nie tylko środowiskowym. Jest w stanie zapewnić ciągłość procesów. Jest, dla producenta, gwarantem utrzymania wysokiej jakości produktu, znając wagę swojej roli w procesie.

Świadomość odpowiedzialności oraz istotności w całym łańcuchu wartości operatorów logistycznych potwierdza IX edycja Rankingu Odpowiedzialnych Firm, przygotowywanego – podobnie jak w poprzednich latach – przez profesora Bolesława Roka z Akademii Leona Koźmińskiego oraz Jarosława Horodeckiego dla Dziennika Gazety Prawnej, pod patronatem Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Dane weryfikowane są corocznie przez PwC.

Grupa Raben, której strategia CSR jest wpisana w cele biznesowe przedsiębiorstwa, zajęła 3. miejsce w klasyfikacji branżowej Rankingu Odpowiedzialnych Firm. Wyniki zestawienia zostały ogłoszone 21 kwietnia 2015 roku w Katowicach, podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Nagrody wręczał m.in. Janusz Piechociński, Wicepremier, Minister Gospodarki.

„Wysoka pozycja w Rankingu Odpowiedzialnych Firm jest dowodem na to, że strategiczne podejście do CSR-u przynosi korzyści. Mamy jednak świadomość, że odpowiedzialność jest procesem, nie stanem. Nieustannie zmieniamy nasze usługi, procesy i procedury, by zasłużyć na miano odpowiedzialnej firmy. Uczymy siebie i innych, jak pozytywnie wpływać na szeroko pojęte otoczenie. Realizujemy programy wolontariatu pracowniczego, by zmieniać lokalną rzeczywistość. Pragniemy, by następne pokolenia miały dostęp do tych samych zasobów, z których korzystamy teraz. Chcemy być przyjaznym napędem przyszłości” – komentuje Marta Szymborska, Lider CSR Grupy Raben.

11.05.2015

Sprawdź się na drodze!

Newsletter