Raben Logistics Polska wprowadza Ogólne Warunki Świadczenia Usług

Drukuj | Pobierz w PDF

Od 1 lutego 2017 roku Raben Logistics Polska wprowadza Ogólne Warunki Świadczenia Usług Przewozowych

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Przewozowych, zastąpią dotychczasowe dokumenty:
 

Regulamin Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Logistics Polska sp. z o.o.
Regulamin Świadczenia Międzynarodowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Logistics Polska sp. z o.o.

 
Zapisy zawarte w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług Przewozowych (OWŚUP) będą obowiązywały od 1 lutego 2017 roku, co oznacza, że zlecenia złożone 1 lutego 2017 roku, będą realizowane zgodnie z nowymi zapisami.
 
Zmiana powyższa jest związana z wdrożeniem jednolitych zasad świadczenia usług w Grupie Raben w Europie.

 

OWŚUP będą dostępne od 30.12.2016 na stronie internetowej w sekcji Regulamin Świadczenia Usług.

22.12.2016

Sprawdź się na drodze!

Newsletter