Raben Group nagrodzona za wybitną strategię CSR

Drukuj | Pobierz w PDF

20 listopada 2015 roku podczas uroczystości „Responsible Business Awards” Grupa Raben otrzymała nagrodę w kategorii Outstanding CSR Strategy. Gala organizowana jest przez Executive Club, renomowaną organizację zrzeszającą przedstawicieli top managementu.

W jury konkursu zasiedli m.in. Prof. Witold Orłowski - Członek Rady Klubu, ekonomista, Członek Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów oraz wybitny specjalista w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu, Dr hab. Bolesław Rok - Profesor nadzwyczajny z Katedry Etyki Biznesu, Akademii Leona Koźmińskiego.

W uzasadnieniu napisano: Grupa Raben, posiadająca swe korzenie w Holandii, od lat działa również w Polsce, postępując zawsze w ramach kodeksu etyki.

Odbierający nagrodę Prezes Grupy Raben, Ewald Raben, komentuje: Naszą misją jest budowanie przewagi konkurencyjnej naszych Klientów. Wierzymy jednak, że tylko za sprawą dwustronnej komunikacji jesteśmy w stanie odpowiadać na potrzeby rynku oraz społeczeństwa. Nasz firmowy mikroświat przenika się z tym zewnętrznym. Chcemy stanowić przyjazny napęd dla przyszłości, aby wartość, którą teraz tworzymy, stała się elementem stabilnego fundamentu pod następne lata – dla naszych Klientów, otoczenia społecznego i nas samych.

23.11.2015

Sprawdź się na drodze!

Newsletter