Droga do odpowiedzialności Grupy Raben

Drukuj | Pobierz w PDF

Grupa Raben od wielu lat podejmuje i promuje działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. W DNA firmy rodzinnej, opartej o system wartości, w naturalny sposób wpisana jest odpowiedzialność społeczna. "Staramy się patrzeć na działania, które podejmujemy na co dzień, z szerszej perspektywy. Chcemy wspierać międzynarodowe dążenia do kształtowania zrównoważonej gospodarki. Odciskając swoje piętno na szeroko rozumianym otoczeniu, deklarujemy chęć wspierania realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ: zrównoważone miasta i społeczności, akcja klimatyczna oraz zrównoważona produkcja i konsumpcja." - wyjaśnia Ewald Raben, CEO Grupy. Dziś Raben z dumą prezentuje swój trzeci Raport Zrównoważonego Rozwoju.

W 2016 roku:

- 40% zatrudnionych w Grupie Raben to kobiety,

- Grupa Raben przewiozła charytatywnie ponad 7000 palet dla Banków Żywności,

- Pracownicy Grupy Raben w imieniu klientów posadzili ponad 3000 drzew, które zneutralizują ponad 2000 ton CO2,

- 100% floty własnej w Grupie Raben spełnia normę EURO 5 i 6.

Więcej szczegółów i ciekawych faktów na temat naszego wpływu na otoczenie znajdziesz w trzecim już raporcie zrównoważonego rozwoju Grupy Raben. Powstał on zgodnie z normą sprawozdawczą GRI G4 i został poddany zewnętrznej weryfikacji.

Zapraszamy do lektury i zachęcamy do ocenienia raportu poprzez udział w krótkiej ankiecie online. Za każdy wypełniony formularz przekażemy 1zł na działalność Fundacji Podaj Dalej, która wspiera m.in. ofiary wypadków drogowych.

Pełen Raport Społeczny Grupy Raben za rok 2016 znajdziesz na stronie http://csr.raben-group.com/

16.11.2017

Sprawdź się na drodze!

Newsletter