CSR na wagę złota

Drukuj | Pobierz w PDF

21 maja 2018 roku, już po raz trzeci z rzędu Złoty Listek CSR Polityki trafił w ręce Grupy Raben, to dowód iż firma nie ustaje w propagowaniu odpowiedzialnych działań w biznesie. Partnerami merytorycznymi zestawienia są Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte.

Grupa Raben od wielu lat podejmuje i promuje działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. W DNA firmy rodzinnej, opartej o system wartości, w naturalny sposób wpisana jest odpowiedzialność społeczna.

Nie jesteśmy samodzielnym bytem, działającym w autonomicznej przestrzeni. Dlatego obraliśmy „Wspólną drogę”, którą kroczymy razem z naszymi interesariuszami. Zależy nam na dialogu ze społecznościami lokalnymi. Ufamy, że dzięki temu jesteśmy w stanie kształtować zrównoważoną logistykę, stanowiącą wartość dodaną dla społeczeństwa.” – mówi Ewald Raben, CEO Grupy Raben.

Rozwój, wzrost i innowacyjność firmy przekładają się na jakość życia w otoczeniu. A podstawą prowadzenia zrównoważonej działalności jest dialog z otoczeniem. Dlatego Grupa Raben od lat prowadzi sesje dialogowe z interesariuszami. Na bazie ich rezultatów firma wypracowała strategię zaangażowania społecznego, która determinuje kluczowe dla lokalnych społeczności obszary wsparcia: edukacja, bezpieczeństwo i ekologia.

Właśnie taka postawa firmy oraz realizowane liczne projekty z zakresu CSR przyczyniły się do wręczenie Grupie Raben Złotego Listka CSR Polityki.

„Nasze zaangażowanie w prowadzenie odpowiedzialnego biznesu po raz kolejny zostało docenione – złoty listek CSR Polityki już po raz trzeci z rzędu trafił w ręce Grupy Raben. Bardzo dziękujemy! Czujemy się docenieni i jednocześnie zmotywowani do ciągłego szerzenia odpowiedzialnych postaw w biznesie.” – powiedziała Klaudyna Polanowska-Skrzypek, PR Manager Grupy Raben.

Po raz siódmy tygodnik POLITYKA wspólnie z firmą doradczą Deloitte przeprowadzili wśród największych polskich firm ankietę na temat społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i zrównoważonego rozwoju. Jej analiza pozwoliła wyłonić trzy grupy firm, którym przyznane zostały Złote, Srebrne lub Białe Listki CSR. Według zaprezentowanych danych aż 115 firm wypełniło w tym roku ankietę konkursową. Złoty Listek CSR POLITYKI otrzymało 9 firm, 21 – Srebrny, a 36 – Biały.

21.05.2018

Sprawdź się na drodze!

Newsletter