Bezpieczne manewry

Drukuj | Pobierz w PDF

Bezpieczeństwo jest bardzo ważną kwestią w Grupie Raben. Dlatego, co roku, w wielu oddziałach firmy odbywają się cykliczne ćwiczenia prewencyjne ze Strażą Pożarną i innymi służbami ratowniczymi.

Na przykład w czerwcu 2018 roku, na terenie Raben Logistics Polska sp. z o.o. Oddział w Gądkach odbyły się manewry doskonalące z zakresu postępowania w sytuacjach kryzysowych. Ćwiczenia  współorganizowane były Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego, Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Celem takich operacji jest teoretyczne i praktyczne przedstawienie sposobu postępowania w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej oraz podjęcie wspólnych działań ratowniczych.

- Bezpieczeństwo jest dla nas niezwykle ważne, dlatego podczas manewrów ćwiczymy sposoby postępowania w sytuacjach kryzysowych, to m.in. za pomocą jakich sił i środków nalezy reagować oraz jakie są podstawy prawne dla przeprowadzania danej czynności. – komentuje Justyna Śliwińska-Fąs, Dyrektor ds. Jakości i ryzyka w Raben Logistics Polska. - Najistotniejsze są pierwsze minuty po zidentyfikowaniu  sytuacji niebezpiecznej, podjęcie właściwych działań przez pracowników i powiadomienie służb. - dodaje.

W Gądkach, w części praktycznej została zrealizowana symulowana akcja ratownicza, podczas zainscenizowanego zdarzenia awaryjnego: rozszczelnienia pojemnika z substancją łatwopalną, wycieku substancji oraz powstania pożaru.Działania podjęte przez pracowników oraz służby ratownicze, ocenialo grono obserwatorów z ramienia Państwowej Straży Pożarnej oraz firmy Raben. - W każdym z oddziałów scenariusze ćwiczeń są odmienne. Ważne jest tu jednak to, żeby podczas takich akcji  wypracować i przećwiczyć właściwe zachowania. Z każdych ćwiczeń wyciągamy wnioski do doskonalenia systemu bezpieczeństwa w naszych obiektach i bezpieczeństwa osób przebywających na naszym terenie. – podsumowuje Justyna Śliwińska-Fąs.

Co ważne także służby cenią sobie takie podejście do kwestii bezpieczeństwa. Wspólne manewry umożliwiają poznanie obiektu, zapoznanie się z zasadami funkcjonowania firmy oraz głównymi zagrożeniami występującymi na terenie danego zakładu. Dzięki czemu w przypadku ewentualnego realnego zdarzenia znane są nie tylko drogi komunikacyjne na terenie danego oddziału, ale i położenie systemów zabezpieczeń oraz wszelkich mediów. A takie informacji uzyskane zawczasu często są kluczowe dla bezpieczeństwa nie tylko ratowanych, ale i ratujących.

07.06.2018

Sprawdź się na drodze!

Newsletter